• BRAND8VIEW SKY VILLA
  • DATE2016-06-28
  • SERV.品牌商標設計、店卡設計、房號設計、房名設計、企業識別設計

INFO

八方景是一間定位在精品旅店層級的民宿,注重所有細節的表現,力求最完美的品質,希望能讓住宿者細細品味這所有的一切!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO DESIGN WORKS