• BRANDラーメン 原崎麵屋
  • DATE2016-06-24
  • SERV.品牌設計、形象設計、商標註冊、店面設計工程

INFO

以毛筆字的風格代表日本文化精神,並著重店家穩重、踏實、自然的創業理念拉麵味道剛中帶柔並堅持傳統精神。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO DESIGN WORKS