• BRANDGUFO27
  • DATE2016-06-22
  • SERV.店面設計、品牌設計、商標註冊、輔宣品設計

INFO

北歐風格形象品牌設計,咖啡 / 輕食 / 下午茶 / 早午餐為營業項目,並以貓頭鷹義大利文GUFO為店面命名,27的數字是店家的地址門牌號。簡約的文字以及圖樣可增加記憶度,讓台北街區出現異國風情!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO DESIGN WORKS