• BRANDSWING COFFEE
  • DATE2016-06-02
  • SERV.品牌設計、包裝設計、商標註冊

INFO

以Swing字首S作為咖啡的飄香設計概念,讓優雅的咖啡氣息瀰漫在整間店裡。

 

 

 

 

 

 

BACK TO DESIGN WORKS